Oppgaver til grunnskolen

 

Velg ønsket katalog og periode. Trykk på Velg for å få frem oppgavene. Oppgaver som er merket med hengelås inneholder opphavsrettslig materiale. Skolene har fått tilsendt passord.


OppgaveFagKodePeriode©
Engelsk ENG0012, bokmål ENG0012 2017
Engelsk ENG0012, nynorsk ENG0012 2017
Engelsk for hørselshemmede ENG0025, bokmål ENG0025 2017
Engelsk for hørselshemmede ENG0025, nynorsk ENG0025 2017
Finsk som andrespråk FIN0012 FIN0012 2017
Lulesamisk som førstespråk SFS0038 SFS0038 2017
Matematikk MAT0010 Nordsamisk MAT0010 2017
Matematikk MAT0010, bokmål MAT0010 2017
Matematikk MAT0010, nynorsk MAT0010 2017
NOR0064 norsk tegnspråk NOR0052 norsk for hørselshemmede, bomkål NOR0064 2017
NOR0064 norsk tegnspråk NOR0052 norsk for hørselshemmede, bomkål NOR0052 2017
NOR0064 norsk teiknspråk NOR0052 norsk for høyrselshemma, nynorsk NOR0064 2017
NOR0064 norsk teiknspråk NOR0052 norsk for høyrselshemma, nynorsk NOR0052 2017
Norsk for elevar med samisk som førstespråk NOR0041, nynorsk NOR0041 2017
Norsk for elever med samisk som førstespråk NOR0041, bokmål NOR0041 2017
Norsk hovedmål NOR0214 og Norsk sidemål NOR0215, bokmål NOR0215 2017
Norsk hovedmål NOR0214 og Norsk sidemål NOR0215, nynorsk NOR0214 2017
Samisk som andrespråk, bokmål SAS0012 2017
Samisk som andrespråk, nynorsk SAS0038 2017
Samisk som førstespråk SFS0012 SFS0012 2017
SFS0012 Samisk som førstespråk – nordsamisk SFS0038 Samisk som førstespråk – lulesamisk SFS0025 Samisk som førstespråk – sørsamisk SAS0012 2017
SFS0012 Samisk som førstespråk – nordsamisk SFS0038 Samisk som førstespråk – lulesamisk SFS0025 Samisk som førstespråk – sørsamisk SAS0012 2017
SFS0012 Samisk som førstespråk – nordsamisk SFS0038 Samisk som førstespråk – lulesamisk SFS0025 Samisk som førstespråk – sørsamisk SAS0025 2017
SFS0012 Samisk som førstespråk – nordsamisk SFS0038 Samisk som førstespråk – lulesamisk SFS0025 Samisk som førstespråk – sørsamisk SAS0038 2017
 
3