Oppgaver til videregående

 

Velg ønsket katalog og periode. Trykk på Velg for å få frem oppgavene. Oppgaver som er merket med hengelås inneholder opphavsrettslig materiale. Skolene har fått tilsendt passord.


OppgaveFagKodePeriode©
REA3005_Fysikk2_Eksamensveiledning_bm_2018 REA3005 2018
REA3005_Fysikk2_Eksamensveiledning_NN_2018 REA3005 2018
REA3002_Eksamensveiledning_biologi_2018_bm REA3002 2018
REA3002_Biologi_2_Eksamensrettleiing_2018_NN REA3002 2018
Eksamensveiledning_fremmedsprak_2018_BM   2018
Eksamensrettleiing_framandsprak_2018_NN   2018
ENG1002_ENG1003_Eksamensrettleiing_Engelsk_fellesfag_18_NN ENG1003 2018
ENG1002_ENG1003_Eksamensveiledning_Engelsk_fellesfag_18_BM ENG1003 2018
Norsk_elever_med_samisk1_Vg3_Eksamensveiledning_18_BM NOR1025 2018
Eksamensveiledning_SPR3012_Engelskspraklig_litteratur_kultur_18_BM SPR3012 2018
Eksamensrettleiing_SPR3020_Reiseliv_sprak_2_18_NN SPR3020 2018
Norsk_tegnsprak_Vg3_Eksamensveiledning_2018_BM NOR1033 2018
Norsk_Vg3_Eksamensveiledning_2018_BM NOR1211 2018
Norsk_Vg3_Eksamensrettleiing_2018_NN NOR1211 2018
Norsk_Vg3_Eksamensrettleiing_2018_NN NOR1218 2018
Norsk_Spr_min_kortbotid_ Vg3_Eksamensveiledning_18_BM NOR1405 2018
Norsk_Spr_min_kortbutid_Vg3_Eksamensrettleiing_18_NN NOR1405 2018
Eksamensveiledning_finsk_andrespr_FIN0012_FIN1008_18 FIN0012 2018
Eksamensveiledning_kinesisk_2018_BM FSP5837 2018
Eksamensrettleiing_kinesisk_2018_NN FSP5837 2018
Eksamensrettleiing_kinesisk_2018_NN PSP5524 2018
Eksamensrettleiing_kinesisk_2018_NN FSP5840 2018
Eksamensrettleiing_kinesisk_2018_NN FSP5843 2018
Eksamensrettleiing_kinesisk_2018_NN PSP5526 2018
Eksamensrettleiing_kinesisk_2018_NN PSP5528 2018
Eksamensveiledning_kinesisk_2018_BM PSP5524 2018
Eksamensveiledning_kinesisk_2018_BM FSP5840 2018
Eksamensveiledning_kinesisk_2018_BM FSP5843 2018
Eksamensveiledning_kinesisk_2018_BM PSP5526 2018
Eksamensveiledning_kinesisk_2018_BM PSP5528 2018
REA3012_Kjemi_2_eksamensveiledning_BM_18 REA3012 2018
REA3012_Kjemi_2_eksamensrettleiing_NN_18 REA3012 2018
Eksamensveiledning_finsk_andrespr_FIN0012_FIN1008_18 FIN1008 2018
Norsk_Spr_min_kortbutid_Vg3_Eksamensrettleiing_18_NN NOR1410 2018
Norsk_Vg3_Eksamensrettleiing_2018_NN NOR1049 2018
Norsk_Spr_min_kortbotid_ Vg3_Eksamensveiledning_18_BM NOR1410 2018
Norsk_Spr_min_kortbotid_ Vg3_Eksamensveiledning_18_BM NOR1049 2018
Norsk_Vg3_Eksamensrettleiing_2018_NN NOR1231 2018
Norsk_Vg3_Eksamensrettleiing_2018_NN NOR1212 2018
Norsk_Vg3_Eksamensrettleiing_2018_NN NOR1232 2018
Norsk_Vg3_Eksamensrettleiing_2018_NN NOR1231 2018
Norsk_Vg3_Eksamensveiledning_2018_BM NOR1231 2018
Norsk_Vg3_Eksamensveiledning_2018_BM NOR1212 2018
Norsk_Vg3_Eksamensveiledning_2018_BM NOR1232 2018
Norsk_Vg3_Eksamensveiledning_2018_BM NOR1218 2018
Norsk_Vg3_Eksamensveiledning_2018_BM NOR1231 2018
Norsk_tegnsprak_Vg3_Eksamensveiledning_2018_BM NOR1253 2018
Norsk_elever_med_samisk1_Vg3_Eksamensveiledning_18_BM NOR1245 2018
Eksamensveiledning_Treningslare_2_2018_BM IDR2017 2018
Eksamensrettleiing_Treningslare2_2018_NN IDR2017 2018
SPR3015_Kommunikasjon_og_kultur_2_Eksamensveiledning_BM_2018 SPR3015 2018
SPR3015_Kommunikasjon_og_kultur_2_Eksamensrettleiing_NN_2018 SPR3015 2018
SPR3017_Kommunikasjon_og_kultur_3_ Eksamensveiledning_BM_2018 SPR3017 2018
SPR3017_Kommunikasjon_og_kultur_3_Eksamensrettleiing_NN_2018 SPR3017 2018
Veiledning_til_sentralt_gitt_eksamen_YF_2016_Nynorsk   2018
Veiledning_til_sentralt_gitt_eksamen_YF_2016_BM   2018
NOR1039_1259_Norsk_horselshem_Vg3_Eksamensveiledning_18_BM NOR1259 2018
NOR1039_1259_Norsk_horselshem_Vg3_Eksamensveiledning_18_BM NOR1039 2018
Eksamensrettleiing_SPR3008_Internasjonal_engelsk_18_NN SPR3008 2018
Eksamensveiledning_SPR3008_Internasjonal_engelsk_2018_BM SPR3008 2018
Eksamensveiledning_SPR3020_Reiseliv_sprak 2_18_BM SPR3020 2018
Eksamensveiledning_SPR3010_Samfunnsfaglig_engelsk_2018_BM SPR3010 2018
Samisk_2_3_4_Eksamensveiledning_2018_Bokmål   2018
ENG1005_ENG1006_Eksamensveiledning_Engelsk_horselshem_18_BM ENG1005 2018
ENG1005_ENG1006_Eksamensveiledning_Engelsk_horselshem_18_BM ENG1006 2018
ENG1002_ENG1003_Eksamensveiledning_Engelsk_fellesfag_18_BM ENG1002 2018
ENG1002_ENG1003_Eksamensrettleiing_Engelsk_fellesfag_18_NN ENG1002 2018
Samisk_som_forstesprak_Eksamensveiledning_BM_Vg3_2018 SFS1073 2018
Samisk_som_forstesprak_Eksamensveiledning_BM_Vg3_2018 SFS1065 2018
Samisk_som_forstesprak_Eksamensveiledning_BM_Vg3_2018 SFS1057 2018
Samisk_som_forstesprak_Eksamensveiledning_BM_Vg3_2018 SFS1007 2018
Samisk_som_forstesprak_Eksamensveiledning_BM_Vg3_2018 SFS1015 2018
Samisk_som_forstesprak_Eksamensveiledning_BM_Vg3_2018 SFS1023 2018
Samisk_forstesprak_Eksamensveiledning_Nordsamisk_Vg3_18 SFS1007 2018
Samisk_forstesprak_eksamensveiledning_Sorsamisk_Vg3_18 SFS1015 2018
Samisk_forstesprak_eksamensveiledning_Sorsamisk_Vg3_18 SFS1065 2018
 
1