Oppgaver til videregående

 

Velg ønsket katalog og periode. Trykk på Velg for å få frem oppgavene. Oppgaver som er merket med hengelås inneholder opphavsrettslig materiale. Skolene har fått tilsendt passord.


OppgaveFagKodePeriode©
SPR3008_Eksamensrapport__2017 SPR3008 V-2017
Eksamensrapport_fransk_II_V17 FSP5023 V-2017
Eksamensrapport_fransk_III_V17 PSP5017 V-2017
Eksamensrapport_spansk_II_V17 FSP5095 V-2017
Eksamensrapport_spansk_III_V17 PSP5055 V-2017
Eksamensrapport_tysk_II_V17 FSP5122 V-2017
Eksamensrapport_tysk_III_V17 PSP5071 V-2017
ENG1002_ENG1003_Eksamensrapport__2017 ENG1002 V-2017
ENG1002_ENG1003_Eksamensrapport__2017 ENG1003 V-2017
SPR3010_Eksamensrapport__2017 SPR3010 V-2017
SPR3012_Eksamensrapport__2017 SPR3012 V-2017
SPR3015_Eksamensrapporte_2017 SPR3015 V-2017
SPR3017_Eksamensrapport _2017 SPR3017 V-2017
NOR1211_NOR1231_Eksamensrapport_2017_hovedmal NOR1211 V-2017
NOR1211_NOR1231_Eksamensrapport_2017_hovedmal NOR1231 V-2017
NOR1212_NOR1232_Eksamensrapport_2017_sidemal NOR1212 V-2017
NOR1212_NOR1232_Eksamensrapport_2017_sidemal NOR1232 V-2017
Eksamensrapport_Fysikk2_2017 REA3005 V-2017
Eksamensrapport_reiseliv_sprak_2_V17 SPR3020 V-2017
Eksamensrapport_SAM3002_V17 SAM3002 V-2017
Eksamensrapport_SAM3006_V17 SAM3006 V-2017
Eksamensrapport_SAM3009_V17 SAM3009 V-2017
Eksamensrapport_SAM3016_V17 SAM3016 V-2017
Eksamensrapport_SAM3020_V17 SAM3020 V-2017
Eksamensrapport_SAM3023_V17 SAM3023 V-2017
Eksamensrapport_SAM3026_V17 SAM3026 V-2017
Eksamensrapport_SAM3029_V17 SAM3029 V-2017
Eksamensrapport_SAM3033_V17 SAM3033 V-2017
Eksamensrapport_SAM3035_V17 SAM3035 V-2017
Eksamensrapport_SAM3038_V17 SAM3038 V-2017
Arabisk nivå II FSP5813/PSP5508 FSP5813 V-2016
Fransk nivå II/I+II FSP5023/PSP5015/FSP5026 FSP5023 V-2016
Italiensk nivå II/I+II FSP5032/PSP5171/FSP5035 FSP5032 V-2016
Markedsføring og ledelse 2 SAM3006 SAM3006 V-2016
Medie- og informasjonskunnskap 2 SAM3009 SAM3009 V-2016
Norsk hovedmål NOR1211-NOR1231 NOR1211 V-2016
Norsk hovedmål NOR1211-NOR1231 NOR1231 V-2016
Norsk sidemål NOR1212-NOR1232 NOR1212 V-2016
Norsk sidemål NOR1212-NOR1232 NOR1232 V-2016
Politikk og menneskerettigheter SAM3020 SAM3020 V-2016
Rettslære 2 SAM3006 SAM3023 V-2016
Samfunnsøkonomi 2 SAM3026 SAM3026 V-2016
Sosialkunnskap SAM3016 SAM3016 V-2016
Spansk nivå II/I+II FSP5095/PSP5053/FSP5098 FSP5095 V-2016
Tysk nivå II/I+II FSP5122/PSP5069/FSP5125 FSP5122 V-2016
Økonomi og ledelse SAM3035 SAM3035 V-2016
Økonomistyring SAM3033 SAM3033 V-2016
 
2