Eksamensoppgaver for grunnskolen

 FagnavnFagKodePrøveperiode©
Engelsk 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Eksamen ENG0012 V-2017
Engelsk 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Eksamen ENG0012 V-2016
Engelsk 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Eksamen ENG0012 V-2015
Engelsk 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Forberedelse ENG0012 V-2017
Engelsk 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Forberedelse ENG0012 V-2016
Engelsk 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Forberedelse ENG0012 V-2015
Engelsk for hørselshemmede 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Eksamen ENG0025 V-2015
Engelsk for hørselshemmede 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Forberedelse ENG0025 V-2015
Finsk som andrespråk 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Eksamen FIN0012 V-2017
Finsk som andrespråk 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Eksamen FIN0012 V-2015
Finsk som andrespråk 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Forberedelse FIN0012 V-2017
Finsk som andrespråk 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Forberedelse FIN0012 V-2015
Matematikk 10. årssteg,del 1 – Nordsamisk;Bokmål/nynorsk;Eksamen MAT0010 V-2016
Matematikk 10. årssteg,del 1 – Nordsamisk;Bokmål/nynorsk;Eksamen MAT0010 V-2015
Matematikk 10. årssteg,del 1;Bokmål;Eksamen MAT0010 V-2016
Matematikk 10. årssteg,del 1;Bokmål;Eksamen MAT0010 V-2015
Matematikk 10. årssteg,del 1;Nynorsk;Eksamen MAT0010 V-2016
Matematikk 10. årssteg,del 1;Nynorsk;Eksamen MAT0010 V-2015
Matematikk 10. årssteg,del 2 – Nordsamisk;Bokmål/nynorsk;Eksamen MAT0010 V-2016
Matematikk 10. årssteg,del 2 – Nordsamisk;Bokmål/nynorsk;Eksamen MAT0010 V-2015
Matematikk 10. årssteg,del 2;Bokmål;Eksamen MAT0010 V-2016
Matematikk 10. årssteg,del 2;Bokmål;Eksamen MAT0010 V-2015
Matematikk 10. årssteg,del 2;Nynorsk;Eksamen MAT0010 V-2016
Matematikk 10. årssteg,del 2;Nynorsk;Eksamen MAT0010 V-2015
Matematikk 10. årstrinn,del 1;Bokmål;Eksamen MAT0010 V-2017
Matematikk 10. årstrinn,del 1;Nynorsk;Eksamen MAT0010 V-2017
Matematikk 10. årstrinn,del 2;Bokmål;Eksamen MAT0010 V-2017
Matematikk 10. årstrinn,del 2;Nynorsk;Eksamen MAT0010 V-2017
Matematikk for hørselshemmede 10. årstrinn,del 1 og 2;Bokmål;Eksamen MAT0010 V-2017
Matematikk for hørselshemmede 10. årstrinn,del 1 og 2;Nynorsk;Eksamen MAT0010 V-2017
Norsk for elever med fritak fra vurdering med karakter i sidemål;Bokmål/Nynorsk;Eksamen NOR1415 V-2017
Norsk for elever med fritak fra vurdering med karakter i sidemål;Bokmål/Nynorsk;Eksamen NOR1415 V-2017
Norsk for elever med fritak fra vurdering med karakter i sidemål;Bokmål/Nynorsk;Forberedelse NOR1415 V-2017
Norsk for elever med samisk som førstespråk 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Eksamen NOR0041 V-2017
Norsk for elever med samisk som førstespråk 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Eksamen NOR0041 V-2016
Norsk for elever med samisk som førstespråk 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Eksamen NOR0041 V-2015
Norsk for elever med samisk som førstespråk 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Forberedelse NOR0041 V-2017
Norsk for elever med samisk som førstespråk 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Forberedelse NOR0041 V-2016
Norsk for elever med samisk som førstespråk 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Forberedelse NOR0041 V-2015
Norsk for hørselshemmede 10. årstrinn;Bokmål/Nynorsk;Eksamen NOR0052 V-2016
Norsk for hørselshemmede 10. årstrinn;Bokmål/Nynorsk;Forberedelse NOR0052 V-2016
Norsk hovedmål 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Eksamen NOR0214 V-2017
Norsk hovedmål 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Eksamen NOR0214 V-2016
Norsk hovedmål 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Eksamen NOR0214 V-2015
Norsk hovedmål 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Forberedelse NOR0214 V-2017
Norsk hovedmål 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Forberedelse NOR0214 V-2016
Norsk hovedmål 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Forberedelse NOR0214 V-2015
Norsk sidemål 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Eksamen NOR0215 V-2017
Norsk sidemål 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Eksamen NOR0215 V-2016
Norsk sidemål 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Eksamen NOR0215 V-2015
Norsk sidemål 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Forberedelse NOR0215 V-2017
Norsk sidemål 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Forberedelse NOR0215 V-2016
Norsk sidemål 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Forberedelse NOR0215 V-2015
Norsk tegnspråk 10. årstrinn;Bokmål/nynorsk;Eksamen NOR0064 V-2016
Norsk tegnspråk 10. årstrinn;Bokmål/nynorsk;Forberedelse NOR0064 V-2016
Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Eksamen SAS0038 V-2015
Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål;Eksamen SAS0038 V-2016
Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Eksamen SAS0012 V-2017
Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Eksamen SAS0012 V-2015
Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Eksamen SAS0012 V-2015
Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Forberedelse SAS0012 V-2017
Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Forberedelse SAS0012 V-2016
Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Sørsamisk;Eksamen SAS0025 V-2017
Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Sørsamisk;Forberedelse SAS0025 V-2017
Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål;Eksamen SAS0012 V-2016
Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Eksamen SAS0025 V-2016
Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Eksamen SAS0025 V-2015
Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Forberedelse SAS0025 V-2016
Samisk som førstespråk, lulesamisk 1, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Eksamen SFS0038 V-2016
Samisk som førstespråk, lulesamisk 1, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Eksamen SFS0038 V-2015
Samisk som førstespråk, lulesamisk 1, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Forberedelse SFS0038 V-2016
Samisk som førstespråk, nordsamisk 1, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Eksamen SFS0012 V-2015
Samisk som førstespråk, nordsamisk 1, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Forberedelse SFS0012 V-2017
Samisk som førstespråk, nordsamisk 1, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/Nynorsk;Forberedelse SFS0012 V-2016
Samisk som førstespråk, nordsamisk 1, 10. årstrinn, skriftlig;bokmål;Eksamen SFS0012 V-2016
Samisk som førstespråk, nordsamisk 1, 10. årstrinn, skriftlig;Nordsamisk;Eksamen SFS0012 V-2017
Samisk som førstespråk, sørsamisk 1, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Eksamen SFS0025 V-2016
Samisk som førstespråk, sørsamisk 1, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Eksamen SFS0025 V-2015
Samisk som førstespråk, sørsamisk 1, 10. årstrinn, skriftlig;Bokmål/nynorsk;Forberedelse SFS0025 V-2016
Samisk som førstespråk, sørsamisk 1, 10. årstrinn, skriftlig;sørsamisk;Eksamen SFS0025 V-2017
 
4